เยือนดินแดนปืนใหญ่ลังกาสุกะ ปัตตานี

เยือนดินแดนปืนใหญ่ลังกาสุกะ ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานีเป็นทั้งชื่อของจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยและเมืองที่เป็นเมืองหลวง ปัตตานีประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญสองสาย คือ แม่น้ำตานีและสายบุรี และครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างราบมีแนวชายฝั่งยาวทอดยาวไปตามอ่าวไทยเป็นระยะทาง 170 กิโลเมตร มีสถานที่ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น มัสยิดเครือเซะ ศาลลิ้มกอเนียว และธรรมชาติที่สวยงามทั้งป่าไม้ ลำธาร และทะเล

ปัตตานียังคงรักษาซากปรักหักพังของเมืองโบราณในอำเภอยะรังที่เคยเป็นท่าเรือสำคัญและเป็นศูนย์กลางการบริหาร การค้า และวัฒนธรรมมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ สถานที่ท่องเที่ยวในปัตตานีสมัยใหม่มีทั้งธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลาย โบราณสถานมากมาย และวัฒนธรรมดั้งเดิม ได้ประโยชน์จากการผสมผสานของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวไทย จีน และอิสลาม

เที่ยวไทย น้ำตกทรายขาว ตั้งอยู่ในตำบลทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่ป่าในปัตตานี ยะลา และสงขลา มีเนื้อที่รวม 68,750 ไร่ ป่าดิบชื้นแห่งนี้เต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิดและน้ำตกหลากหลาย น้ำตกที่สวยที่สุดคือน้ำตกทรายขาวสามารถเดินไปถึงได้จากที่ทำการอุทยานริมลำห้วย

สุดท้ายเป็นน้ำตกที่มีความสูงถึง 40 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบแล้ง นักท่อง เที่ยวไทย สามารถลงเล่นน้ำในบ่อน้ำธรรมชาติบางแห่งได้ นักท่องเที่ยวสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 409 (ปัตตานี-ยะลา) ระยะทาง 28 กิโลเมตร ถึงทางแยกนาประดู่ แล้วเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางนประดู่-ทรายขาว ประมาณ 7 กิโลเมตร The Park ยังมีบังกะโลให้บริการอีกด้วย

อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ป่าภูเขาประมาณ 27,000 เอเคอร์ มีต้นไม้นานาพันธุ์ พืชป่า และน้ำตกมากมาย น้ำตกทรายขาวได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดและสามารถเดินทางไปถึงได้ด้วยการเดินป่าระยะสั้นๆ ไปตามลำธารหินจากที่ทำการอุทยานฯ น้ำตกมีความสูงถึง 40 เมตร และล้อมรอบด้วยป่าดิบชื้น

นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำในสระน้ำที่มีหินเรียงรายอยู่ด้านล่างน้ำตก สวนสาธารณะมีบังกะโลสำหรับพักค้างคืน เพื่อไปยังอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ใช้ทางหลวงหมายเลข 42 ตะวันตกเฉียงใต้จากตัวเมืองปัตตานีเป็นระยะทาง 28 กิโลเมตร ขับต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 409 เมื่อถึงทางแยกที่บ้านนาประดู่ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนนประดู่-ทรายขาว ประมาณ 7 กิโลเมตร