Tag: ขายของออนไลน์

ขายของออนไลน์สร้างรายได้ให้ชุมชน

ขายของออนไลน์สร้างรายได้ให้ชุมชน

เป็นผลให้ร้านค้าที่มีอิฐและปูนที่ต้องเรียกเก็บภาษีที่เหมาะสมบางครั้งมีช่วงเวลาที่ยากขึ้นในการแข่งขันกับผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ไม่ได้บวกภาษีเหล่านี้ลงในค่าสินค้า เมื่อลูกค้าเลือกที่จะออนไลน์แทนที่จะไปที่ร้านค้าอิฐและปูนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพวกเขาจะจำกัดความสามารถในการเติบโตของ บริษัท ในท้องถิ่น การซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์อาจนำเงินออกจากระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ตัวอย่างเช่นหากลูกค้าซื้อของขวัญจาก Amazon แทนที่จะซื้อจากธุรกิจในท้องถิ่นเงินจำนวนนั้นจะไปที่ผู้ค้าปลีกในประเทศแทนที่จะเป็นชุมชนของผู้ซื้อ การสูญเสียรายได้นี้สามารถ จำกัด เศรษฐกิจในท้องถิ่น เงินน้อยลงมาสู่ธุรกิจในท้องถิ่นซึ่งหมายความว่าพวกเขาจ้างงานน้อยลง การจ้างงานน้อยลงหมายถึงเงินที่ไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่น้อยลง เงินที่ไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นน้อยลงหมายถึงงานน้อยลงและมีเงินเหลือให้ผู้อยู่อาศัยใช้จ่ายน้อยลง จากนั้นพวกเขาใช้จ่ายเงินในท้องถิ่นน้อยลงซึ่งนำไปสู่วงจรอุบาทว์ที่ทำให้ชุมชนไม่เติบโต การซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายทั้งหมด เช่นเดียวกับเรื่องราวใด ๆ มีสองด้าน แม้ว่าการซื้อทางออนไลน์สามารถนำออกไปจากเศรษฐกิจในท้องถิ่น..